Cách đánh dấu trọng âm

     

ý muốn luyện nói tiếng Anh từ nhiên, một trong các yếu tố quan trọng bạn tuyệt nhất định quan yếu bỏ thông qua đó là trọng âm.

Nếu chúng ta đang gặp khó khăn trong việc khẳng định trọng âm của từ, dưới đó là cách đánh trọng âm tiếng Anh dễ dàng nhớ mà chúng ta nên biết.

*
*
Cách tiến công trọng âm giờ đồng hồ anh

Quy tắc 1: hầu như các danh từ với tính từ bao gồm 2 âm tiết, trọng âm sẽ lâm vào tình thế âm tiết máy nhất

Ví dụ:

Apple /ˈæpl/Orange /ˈɔːrɪndʒ/
Rainy /ˈreɪni/Happy /ˈhæpi/

Quy tắc 2: hầu hết các đụng từ và giới từ gồm 2 âm huyết thì trọng âm sẽ rơi vào hoàn cảnh âm tiết thiết bị 2.

Bạn đang xem: Cách đánh dấu trọng âm

Ví dụ:

Become /bɪˈkʌm/Behind /bɪˈhaɪnd/
Enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/Toward /təˈwɔːd/

Quy tắc 3: hầu như các từ có tận thuộc là:oo, oon, ee, eer, ain (chỉ xét động từ), ology, ique, esque, ette thì trọng âm rơi vào hoàn cảnh chính âm máu đó.

Ví dụ:

Bamboo /ˌbæmˈbuː/Degree /dɪˈɡriː/Maintain /meɪnˈteɪn/Picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/
Typhoon /taɪˈfuːn/Engineer /ˌendʒɪˈnɪr/Biology /baɪˈɑːlədʒi/Unique /juˈniːk/
Giải pháp cho vấn đề phát âm tiếng Anh chưa chuẩn và không đúng ngữ điệu:52 video clip bài học phát âm được biên soạn cực kì tỉ mỉ sẽ giúp bạn nâng trình tiếp xúc tiếng Anh chỉ trong tầm 30 ngày.
Tìm hiểu ngay

Quy tắc 4: những từ tất cả tận cùng là: ion, ity, ic, ial, ian, ible, id, eous, uous thì trọng âm thường lâm vào hoàn cảnh âm huyết trước nó.

Xem thêm: Không Đăng Ký Được Bhxh Điện Tử Qua Mạng Kbhxh, Hoạt Động Hệ Thống Bảo Hiểm Xã Hội

Ví dụ:

Tradition /trəˈdɪʃn/Magician məˈdʒɪʃn/
Ability /əˈbɪləti/Responsible /rɪˈspɑːnsəbl/
Electric /ɪˈlektrɪk/Humid /ˈhjuːmɪd/
Commercial /kəˈmɜːrʃl/Advantageous /ˌædvənˈteɪdʒəs/

Quy tắc 5: Danh từ bỏ ghép thông thường có trọng âm lâm vào âm tiết máy 1.

Ví dụ:

Shortlist /ˈʃɔːrtlɪst/Guidebook /ˈɡaɪdbʊk/
Bathroom /ˈbæθrʊm/Bookshop /ˈbʊkʃɑːp/

Quy tắc 6: Tính từ bỏ ghép

+ Tính từ ghép thường có trọng âm là âm tiết 1: home-sick, air-sick, water-proof

+ Tính trường đoản cú ghép gồm từ trước tiên là adj hoặc adv (hoặc gồm đuôi ed) thì trọng âm là âm ngày tiết 2: bad-temper, well-informed, down-stairs, well-done, short-handed

Tại sao bạn luyện phân phát âm mãi nhưng không thành thạo? bạn đang mắc phải những sai trái gì, với làm cầm cố nào nhằm khắc phục chúng? Hãy tò mò ngay những lỗi sai kinh khủng về phát âm tiếng Anh mà tín đồ học thường xuyên mắc cần và phương án cho vụ việc này trong video clip sau nhé: https://www.youtube.com/watch?v=Psnb6iKnLPM

Bật mí giải pháp làm chủ phát âm giờ Anh tại đây

Quy tắc 7: một số trong những tiền tố cùng hậu tố không tác động đến trọng âm của từ: re, mis, dis, un, im, il, ir, in, en, ed, s,es, ling, ly, ful, less, ness, ent, ence, ance, ive, ative, able, ist, ish, er, or,…

Mẹo: lúc xét trọng âm của các từ gồm tiền tố cùng hậu tố, thứ nhất hãy bỏ những tiền tố, hậu tố đi và xét trọng âm của từ bỏ gốc.

Ví dụ:

Independence => Depend /dɪˈpend/
Disappearance => Appear /əˈpɪr/
Uncomfortably => Comfort /ˈkʌmfərt/

Quy tắc 8: phần lớn từ có âm máu /ə/ thì không sở hữu và nhận trọng âm

Ví dụ:

pagoda /pəˈɡoʊdə/machine /məˈʃiːn/
Today /təˈdeɪ/Literature /ˈlɪtrətʃʊr/

Quy tắc 9: Với đông đảo từ có thể đóng các vai trò thì khi là danh từ, tính từ => trọng âm lâm vào tình thế âm tiết sản phẩm 1; lúc là rượu cồn từ => trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết đồ vật 2.

Ví dụ:

Export (n) /’ekspɔ:t/Export (v) /ɪkˈspɔːrt/
Present (n, adj) /ˈpreznt/Present (v) /prɪ’zent/
Perfect (n, adj) /ˈpɜːrfɪkt/Perfect (v) /pə’fekt/

Trên đó là 9 phương pháp cơ phiên bản về biện pháp đánh trọng âm giờ Anh dễ nhớ, dễ thuộc. Bạn hãy nhớ là áp dụng 9 chính sách này khi nói tiếng Anh để cách phát âm của bản thân mình trở nên chuẩn xác hơn, thoải mái và tự nhiên hơn nhé.

Top 5 bài viết học giờ Anh online xuất xắc nhất

Đây là các bài viết được không ít người dân đọc độc nhất trong tháng: