Cách tách hình ra khỏi nền trong photoshop

Hi fen! quý khách hàng thấy tách bóc nền bằng Photoshop dễ dàng hay khó khăn