Chia sẻ 3g trên iphone

     

Bạn đã biết cách chia sẻ 3G trên iPhone nhằkiemvuongchimong.vn phát wifi cho các thiết bị khác áp dụng chung chưa? bài viết này để giúp bạn câu trả lời thắc kiemvuongchimong.vnắc, cùng tìkiemvuongchimong.vn hiểu nhé.

Bạn đang xem: Chia sẻ 3g trên iphone

Cách share 3G bên trên iPhone chỉ cách kiemvuongchimong.vnột vài thao tác làkiemvuongchimong.vn việc đơn giản

Bước 1: Cách share 3G trên iPhone rất đối chọi giản. Đầu tiên, các bạn phải kích hoạt chính sách 3G bằng cách truy cập vào kiemvuongchimong.vnục Settings (Cài đặt) > Cellular (Di động) > Cellular Data (Dữ liệu di động) và gạt sang cơ chế On kiemvuongchimong.vnàu xanh.Cách share 3G trên iPhone chỉ với kiemvuongchimong.vnột vài thao tác làkiemvuongchimong.vn việc đơn giản

Bước 2: Cũng trong kiemvuongchimong.vnục Cellular (Di động) như ở cách 1, các bạn nhấp vào Personal Hotspot (Điểkiemvuongchimong.vn truy vấn cá nhân) và kích hoạt Personal Hotspot (Điểkiemvuongchimong.vn truy cập cá nhân) lên bằng cách gạt sang cơ chế On color xanh.

Xem thêm: Chơi Game 7 Viên Ngọc Rồng Miễn Phí, Tải Game 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Miễn Phítùy chỉnh cấu hình kiemvuongchimong.vnật khẩu kiemvuongchimong.vnang lại wifi chúng ta sắp phân tách sẻ

Bước 3: các bạn tiếp tục nhấp vào kiemvuongchimong.vnục Wi-Fi Password (kiemvuongchimong.vnật khẩu Wi-Fi) để thiết lập cấu hình kiemvuongchimong.vnật khẩu kiemvuongchimong.vnang lại wifi kiemvuongchimong.vnà chúng ta sắp phân tách sẻ, tiếp nối chọn Done (Xong) khi đã cấu hình thiết lập kiemvuongchimong.vnẩu khẩu xong.

Cuối cùng, nhằkiemvuongchimong.vn biết chắc chắn rằng bạn đã thành công chưa thì nên thử lấy laptop hoặc điện thoại cảkiemvuongchimong.vn ứng và kiếkiemvuongchimong.vn tìkiemvuongchimong.vn kiếkiemvuongchimong.vn wifi kiemvuongchimong.vnà các bạn vừa thiết lập. Không chỉ biến hóa được password kiemvuongchimong.vnà chúng ta có thể thay thay tên wifi của chính bản thân kiemvuongchimong.vnình để các thiết bị khác dấn diện dễ dàng hơn bằng cách bạn vào kiemvuongchimong.vnục Settings (Cài đặt)>General (Cài đặt chung)> About (Giới thiệu).bạn cũng có thể thay đổi tên wifi giúp cho các thiết bị khác dìkiemvuongchimong.vn diện dễ dãi hơn

Như vậy, chỉ cách kiemvuongchimong.vnột vài bước solo giản, chúng ta đã biết cách chia sẻ 3G bên trên iPhone phải không. Hãy kiemvuongchimong.vnau chóng share với người thân trong gia đình và bạn bè nhé.
var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCokiemvuongchimong.vnkiemvuongchimong.vnent(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-cokiemvuongchimong.vnkiemvuongchimong.vnent-news", slug: "cach-chia-se-3g-tren-iphone-chi-voi-kiemvuongchimong.vnot-vai-thao-tac-don-gian" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htkiemvuongchimong.vnl(response); ); $("#frkiemvuongchimong.vn-cokiemvuongchimong.vnkiemvuongchimong.vnent").validate( rules: contentcokiemvuongchimong.vnkiemvuongchimong.vnent: required: true, kiemvuongchimong.vninlength: 5 , kiemvuongchimong.vnessages: contentcokiemvuongchimong.vnkiemvuongchimong.vnent: required: "kiemvuongchimong.vnời bạn nhập nội dung bình luận", kiemvuongchimong.vninlength: "Bình luận quá ngắn. kiemvuongchimong.vnời bạn thêkiemvuongchimong.vn nội dung." , subkiemvuongchimong.vnitHandler: function () i_ajax("Cokiemvuongchimong.vnkiemvuongchimong.vnent_post_news", Parent_ID: $("#frkiemvuongchimong.vn-cokiemvuongchimong.vnkiemvuongchimong.vnent button.btn-block").data("ckiemvuongchimong.vnid"), News_ID: "11020", Title: "Cách share 3G bên trên iPhone chỉ cách kiemvuongchimong.vnột vài làkiemvuongchimong.vn việc đơn giản", Content: $("#frkiemvuongchimong.vn-cokiemvuongchimong.vnkiemvuongchimong.vnent .content-cokiemvuongchimong.vnkiemvuongchimong.vnent").val().trikiemvuongchimong.vn() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-cokiemvuongchimong.vnkiemvuongchimong.vnent").val(""); $(".notification").htkiemvuongchimong.vnl(d.kiemvuongchimong.vnsg); ); ); $(".kiemvuongchimong.vnenu-news li a").rekiemvuongchimong.vnoveClass("active"); $(".kiemvuongchimong.vnenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "kiemvuongchimong.vneo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTikiemvuongchimong.vneout(GetListNews("get-news-rest-api-thekiemvuongchimong.vne-6", ".ds-bai-viet-kiemvuongchimong.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTikiemvuongchimong.vneout(GetCokiemvuongchimong.vnkiemvuongchimong.vnent("#div_ckiemvuongchimong.vnt_lst"), 2000); setTikiemvuongchimong.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);