Chuyển danh bạ từ android sang nokia s40

Mình mới sắm 1 em Vivaz chạy Symbian 5th. Giờ trù trừ làm sao đưa hơn 600 danh bạ từ trang bị Android lịch sự cả. Mình đã xuất toàn bộ danh bạ từ bỏ sản phẩm Android của mình ra 1 file vthẻ (.vfc)Nhưng lúc chép vào thẻ lưu giữ của Vivaz thì nó chỉ nhận có một số đầu tiên. Mong được các cao nhân trợ giúp