Diện tích toàn phần của hình lập phương

Công thức tính diện tích bao bọc, diện tích S toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương nhưng mà những em được học vào lịch trình Tân oán lớp 5.

You watching: Diện tích toàn phần của hình lập phương

Ở bài viết này, Timgiasuhanoi.com tổng vừa lòng lại các bí quyết liên quan mang đến hình hộp chữ nhật cùng hình lập phương thơm để các em học trực thuộc áp dụng vào giải toán thù.


Công thức tính diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật

*
*

Một viên gạch ốp hình dạng vỏ hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 22cm, chiều rộng 10cm, độ cao 5,5 cm.

Tính diện tích S bao phủ và ăn mặc tích toàn phần của diện tích S toàn phần của kăn năn gạch men ngoài mặt hộp chữ nhật bởi vì 6 viên gạch men xếp thành.

See more: Yard Là Gì? 1 Yard Bằng Bao Nhiêu Inch ? Đổi Đơn Đổi Vị Yard Sang Mét

Đáp án

Câu 1:

Đs: a) Sxq = 960 cm2

Stp = 1710 cm2

b) S xq = 62 dm2

Stp = 134, 96 dm2

c) Sxq = 36/25 m2

Stp = 52 / 25 m2

Câu 2:

Bài giải:

Diện tích bao phủ của loại hộp là:

(30 x đôi mươi ) x 2 x 15 = 1500 (cm2)

Diện tích của lòng vỏ hộp là:

30 x đôi mươi = 600 (cm2)

Diện tích tôn cần sử dụng để triển khai loại hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đáp số: 2100 cm2

Câu 3:

Tính diện tích S giấy màu sắc rubi, tức diện tích 2 đáy của hình vỏ hộp chữ nhật:

(trăng tròn x 15 ) x 2 = 600 (cm2)

Tính diện tích S giấy màu đỏ, tức diện tích S bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật:

(trăng tròn + 15) x 2 x 10 = 700 (cm2)

So sánh rồi kết luận: diện tích S giấy màu đỏ to hơn diện tích giấy màu đá quý là:

700 – 600 = 100 (cm2)

Câu 4:

Vì diện tích S bao quanh của hình hộp chữ nhật bởi chu vi đáy nhân với độ cao cần chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật bởi diện tích S bao phủ phân tách mang lại chiều cao, ta có:

Chu vi lòng của hình hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Câu 5:

Diện tích bìa dùng để triển khai hộp chính là diện tích S toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa dùng để làm hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

See more: Những Bài Thơ Về Chồng Hay Nhất, Những Bài Thơ Hay Về Vợ Chồng, Hạnh Phúc Gia Đình

Câu 6:

Bài giải:

Diện tích bao bọc của căn chống là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của cnạp năng lượng phòng là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích bắt buộc quét vôi là:

(72,96 + 21,6) – 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

Câu 7:

Tính kích cỡ của kăn năn gạch ốp những thiết kế vỏ hộp chữ nhật:

– Chiều lâu năm của khối gạch men là 22 cm

– Chiều rộng của khối gạch ốp là:

10 x 2 = đôi mươi (cm)

– Chiều cao của kân hận gạch men là:

5,5 x 3 = 16,5 (cm)

Tính diện tích S bao phủ của kân hận gach:

(22 + 20) x 2 x 16,5 = 1386 (cm2)

Tính diện tích S toàn phần của khối hận gạch:

1386 + (22 x 20) x 2 = 2266 (cm2).