Equity stake là gì

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:equity stake
Vietnamese translation:cổ phần
Entered by:This person is a kiemvuongchimong.vn Certified PRO in Vietnamese khổng lồ EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a kiemvuongchimong.vn Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> VIET NGUYEN NGOYou watching: Equity stake là gì

17:14 May 4, 2009
English to lớn Vietnamese translationsBus/Financial - Finance (general) / securitization
English term or phrase: equity stake
Historically, the issuer of a mortgage was likely to maintain an equity stake in that mortgage – it would remain “on the books.”
aqua daquack
*

Local time: 03:41
cổ phần
Explanation:Equity: Vốn cổ phần/Vốn cổ đông/Vốn công ty cài đặt Stake: Cổ phần, có nghĩa là phần vốn của cổ đông (cá thể xuất xắc tổ chức) trong vốn công ty cài đặt Câu trên hoàn toàn có thể dịch là: Từ trước tới thời điểm này, tổ chức triển khai cho vay mua nhà ở thế chấp vay vốn thông thường sẽ có cổ phần trong khoản cho vay vốn mua căn hộ thế chấp ngân hàng đó – chứng minh sự hiện hữu của tổ chức đó.

*

This person is a kiemvuongchimong.vn Certified PRO in Vietnamese to EnglishCliông xã the red seal for more information on what it means to lớn be a kiemvuongchimong.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Specializes in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGOLocal time: 03:41See more: Cách Tính Điểm Đại Học Theo Tín Chỉ Mới Nhất 2021, Bỏ Túi Công Thức Tính Điểm Học Phần!

Summary of answers provided
5 +1cổ phầnThis person is a kiemvuongchimong.vn Certified PRO in Vietnamese to lớn EnglishCliông xã the red seal for more information on what it means lớn be a kiemvuongchimong.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGO
*

5vốn cổ phầnThis person is a kiemvuongchimong.vn Certified PRO in English to VietnameseCliông xã the red seal for more information on what it means lớn be a kiemvuongchimong.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen Dieu

*

*See more: Thèm Ăn Chua Là Mang Thai Trai Hay Gái, Thèm Chua Sinh Con Gì

Explanation:vốn cổ phầnThis person is a kiemvuongchimong.vn Certified PRO in English khổng lồ VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means to be a kiemvuongchimong.vn Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Nguyen DieuVietnamLocal time: 03:41Specializes in fieldNative speaker of:
*
VietnamesePRO pts in category: 47