Interim payment là gì

     
Workers injured in the fire have sầu not received any compensation other than the interyên ổn payments of £10,000 each that were made in April.

Bạn đang xem: Interim payment là gì


 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú kiemvuongchimong.vn.

Xem thêm: 3 Cách Kiểm Tra Bản Quyền Win 8, Hướng Dẫn 5 Cách Kiểm Tra Bản Quyền Windows 10/8

Học những từ bạn phải giao tiếp một giải pháp lạc quan.


It is unlikely that the ngân hàng will pay a final dividover for the last financial year or make an interyên ổn payment this year.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kiemvuongchimong.vn English kiemvuongchimong.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語