Internet thuộc loại mạng nào

     
" class="title-header">Mạng mạng internet thuộc các loại mạng nào bên dưới đây? A. Mạng diện rộng lớn B. Mạng khu vực C. Mạng thế giới D. Mạng miễn phí
*

45 điểm

Trần Tiến


Mạng internet thuộc loại mạng nào bên dưới đây?A. Mạng diện rộngB. Mạng khu vựcC. Mạng toàn cầuD. Mạng miễn phí
*

Đáp án : CGiải mê say :Mạng mạng internet là mạng thông tin toàn cầu, liên kết hàng triệu sản phẩm công nghệ tính, mạng máy vi tính trên khắp quả đât và thực hiện bộ giao thức truyền thông TCP/IP.