NGUYÊN LÝ XẾP CHỒNG TRONG MẠCH ĐIỆN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.15 MB, 111 trang )

Nhánh 2: Nhánh 3:Áp dụng định luật Kiếchốp 1 tại nút A: Từ các phương trình trên ta có:Suy ra: Cơng thức tổng qt nếu mạch có n nhánh và chỉ có hai nút A,B :trong đó có quy ước các sức điện động Ekcó chiều ngược chiều với điện áp UABthì lấy dấu dương và cùng chiều lấy dấu âm.Giải bài toán trên bằng phương pháp điện áp hai nút: Điện áp UAB: Thay số vào ta có:Áp dụng định luật Ôm cho các nhánh của mạch điện :Nhánh 1 : Nhánh 2:Nhánh 3:Kết luận: Phương pháp điện áp hai nút thích hợp giải cho mạch điện có nhiều nhánh nhưng chỉcó hai nút.

3.7. PHƯƠNG PHÁP XẾP CHỒNG

Phương pháp này dựa trên nguyên lý xếp chồng sau: Trong một mạch tuyến tính chứa nhiều nguồn, dòng hoặc áp trong một nhánh nào đó làtổng đại số xếp chồng của nhiều dòng hoặc áp sinh ra do từng nguồn độc lập làm việc một mình, các nguồn còn lại nghỉ.24a. Thuật tốn: • Chỉ cho nguồn 1 làm việc, các nguồn 2,3,...n nghỉ. Giải mạch thứ nhấtnày để tìm thành phần I1 của dòng I cần tìm • Tiếp tục với các ngụồn 2,3, ..n., ta tìm được các thành phần I2,I3, ...Incủa I. Khi cả n nguồn cùng làm việc, dòng I cần tìm là: I = I1+I2+I3+I4+........+ In.25

CHƯƠNG 4. MẠCH ĐIỆN BA PHA

4.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠCH ĐIỆN BA PHA

Việc truyền tải điện năng bằng mạch điện ba pha tiết kiệm được dây dẫn hơn việc truyền tải bằng dòng điện một pha đồng thời hệ thống điện ba pha có cơng suất lớn hơn Động cơ điện ba pha có cấu tạo đơn giản và đặc tính tốt hơn động cơ một pha. Để tạo ra nguồn điện ba pha ta dùng máy phát điện đồng bộ ba pha.Ta xét cấu tạo của máy phát điện đồng bộ ba pha đơn giản : Phần tĩnh gồm 6 rãnh, trong các rãnh đặt ba dây quấn AX, BY, CZ có cùng sốvòng dây và lệch nhau một góc 2 π3 trong không gian.Dây quấn AX gọi là pha A, dây quấn BY gọi là pha B, dây quấn CZ là pha C. Phần quay là nam châm vĩnh cửu có 2 cực N – S

Bạn đang xem: Nguyên lý xếp chồng trong mạch điện


Nguyênn lí làm việc của máy phát điện đồng bộ ba pha: Khi quay rôto quay ngược chiều kim đồng hồ, từ trường lần lượt quét các dây quấn stato và cảm ứng vào trong dây quấn stato các sức điện động hình sin cùng biên độ, cùng tần số và lệch pha nhau một góc 2π3. Sức điện động pha A: eA= Emaxsin ωt

Xem thêm: Ghim Trên Bản Đồ Huyện Hậu Lộc Thanh Hóa Kích Thước Lớn Năm 2021


Sức điện động pha B: eB= Emaxsin ωt - 2π3Sức điện động pha C: eC= Emaxsin ωt - 4π3= Emaxsin ωt + 2π3Nguồn điện gồm ba sức điện động hình sin cùng biên độ, cùng tần số, lệch pha nhau 2 π3gọi là nguồn ba pha đối xứng Đối với nguồn đối xứng ta có: eA+eB+eC=0 hoặc Nếu tổng trở phức của các pha tải bằng nhau ZA= ZB=ZCthì ta có tải đối xứng. Mạch điện ba pha gồm nguồn, tải và đường dây đối xứng gọi là mạch điện ba pha đố ixứng. Nếu không thõa mãn một trong các điều kiện đã nêu gọi là mạch ba pha không đối xứng.

4.2. MẠCH ĐIỆN BA PHA PHỤ TẢI NỐI SAO

4.2.1. Cách nối

Muốn nối hình sao ta nối ba điểm cuối pha với nhau tạo thành điểm trung tính4.2.2. Các quan hệ giữa đại lượng dây và pha trong cách nối hình sao đối xứnga. Quan hệ giữa dòng điện dây và pha Id= Ipb. Quan hệ giữa điện áp dây và điện áp pha 26