Phân tích cơ cấu tài sản

Bài tập 5 – Phân tích tổ chức cơ cấu tài sản của doanh nghiệp

Tài sản của doanh nghiệp gồm những gì?. Làm thể nào để Phân tích cơ cấu tổ chức gia tài của người sử dụng.

You watching: Phân tích cơ cấu tài sản

*

túi tiền làm chủ doanh nghiệp lớn gồm những gì

Lúc nào được đánh giá lại ngulặng giá chỉ của tài sản nạm định

Lưu ý những nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

Cho biết một trong những tiêu chuẩn trên Bảng phẳng phiu kế toán thù của một công ty lớn năm N như sau

ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêuĐầu nămCuối năm
A.Tài sản ngắn thêm hạn35.80038.200
1.Tiền6.0004.000
2.Phải thu khách hàng15.00018.000
3. Hàng tồn kho14.80016.200
B. Tài sản lâu năm hạn16.80016.600
1.TSCĐ HH16.80016.600
-Nguyên giá18.00018.000
-HMLK(1.200)(1.400)
2.TSCĐ Vô hình00
Tổng tài sản52.60054.800

Yêu cầu

Phân tích cơ cấu tổ chức gia tài của doanh nghiệp

Bài làm

CL: chênh lệch, ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêuĐầu nămCuối nămCuối năm so với đầu năm
Số tiềnTỷ trọngSố tiềnTỷ trọngCL số tiềnTỷ lệCL tỷ trọng
(1)(2)(3)(4)(5)=(3)-(1)(6)=((5)/(1) 
A.Tài sản nlắp hạn35.80068.0638.20069.712.4006.711.65
1.Tiền6.00011.414.0007.3-2.000-33.33-4.11
2.Phải thu khách hàng hàng15.00028.5218.00032.853.000204.33
3. Hàng tồn kho14.80028.1416.20029.561.4009.461.42
B. Tài sản lâu năm hạn16.80031.9416.60030.29-200-1.19-1.65
1.TSCĐ HH16.80031.9416.60030.29-200-1.19-1.65
-Nguyên giá18.00034.2218.00032.8500-1.37
-HMLK(1.200)(2.28)(1.400)(2.55)(200)(16.67)(0.27)
2.TSCĐ Vô hình0000000
Tổng tài sản52.60010054.8001002.2004.180

Nhận xét

Cuối năm so với đầu xuân năm mới, tổng tài sản của người sử dụng tăng 2.200 (triệu đồng), khớp ứng vận tốc tăng 4,18 %. Đi sâu vào từng cỗ phân ta thấy:

*) Quy mô

– Tài sản ngắn hạn tăng 2.400 (triệu đồng), khớp ứng vận tốc tăng 6,71% là do

+ Phải thu quý khách hàng tăng 3.000 (triệu đồng), tương xứng vận tốc tăng 20%

+ Hàng tồn kho tăng 1.400 (triệu đồng), tương xứng tốc độ tăng 9,46%.

+ Tiền phương diện bớt 2000 (triệu đồng), tương xứng vận tốc bớt 33,33%

-Tài sản lâu năm bớt 200 (triệu đồng), khớp ứng tốc độ sút 1,19%. TSDH giảm là vì công ty lớn tích hàng hóa thêm, còn những năm không có đầu tư thêm TSCĐ.

See more: Chuyển Từ Chữ Thường Sang Chữ Hoa Trong Excel, Word, Thay Đổi Kiểu Chữ Hoa/Thường

*) Cơ cấu

Cuối năm đối với đầu năm

– Tỷ trọng gia tài thời gian ngắn tăng 1,65% là do:

+ Tỷ trọng cần thu người tiêu dùng tăng 4,33%

+ Tỷ trọng sản phẩm tồn kho tăng 1,42%

+ Tỷ trọng tiền sút 4,11%

Nhưng xét phổ biến thì tỷ trọng các tiêu chí tăng lớn hơn tỷ trọng các chỉ tinh giảm. Nên tổng tỷ trọng tài sản ngắn hạn vẫn tăng.

-Tỷ trọng tài sản lâu năm sút 1,65% là vì những năm công ty đa số không tồn tại đầu tư chi tiêu thêm gia tài cố định, giá trị còn sót lại giảm là do công ty lớn trích khấu hao gia sản thắt chặt và cố định.

See more: Hướng Dẫn Chỉnh Sửa Hình Ảnh Đẹp Bằng Phần Mềm Photoshop Siêu Đơn Giản

Kết luận: Cơ cấu gia sản của doanh nghiệp có xu hướng dịch rời tăng tài sản thời gian ngắn cùng bớt gia sản lâu năm.