Smas thông tin điểm học sinh

Chức năng này đến phépngười dùngtổng kết điểm với xếp loại học sinhtheo lớp. Chức năng này áp dụng đến khối trung học cơ sở vàTHPT.

You watching: Smas thông tin điểm học sinh

Bước 1: Vào màn hình chức năng“Học sinc » Tổng kết điểm »Tổng kết điểm”. Hệ thốnghiển thị màn hình:

Nếu muốn tổng kết theo đợtthì kiểm tra chọn vào Tổng kết điểm theođợt cùng chọn đợt cần tổng kết.

*

Bước 2: Chọn công bố lớp,học kỳ, đợt (nếu chọn tổng kếtđiểm theo đợt). Hệ thống hiển thịmàn hình tổng kết điểm của lớp:

Danh sách học sinch được sắpxếp theo STT đã cập nhật ở chức năngHồ sơ học sinch trong lớp, nếu lớp chưađược sắp xếp theo STT thì sắp xếp danhsách học sinc theo alphabet.

Trong list điểm vẫn hiển thịnhững học sinc đã chuyển trường, chuyểnlớp, thôi học. Tuy nhiên, không hiển thịđiểm đối với học sinch đã chuyểntrường, chuyển lớp, thôi học vào họckỳ. Những học sinh đã chuyển trường,chuyển lớp hoặc thôi học đượchiển thị màu sắc đỏ trong danh sách.

Các học sinc thuộc lớp bao gồm trạng tháiđã tốt nghiệp: Hiển thị dữ liệuđiểm.

Các cột môn: hiển thị điểmcủa những môn vào học kỳ (nếu tổng kếtđiểm theo học kỳ) hoặc trong đợt(nếu chọn tổng kết điểm theođợt).

+Với môn tính điểm hiển thịđiểm vừa phải môn tương ứng.

+Với môn nhận xét hiển thị Đhoặc CĐ.

+Với môn học được miễngiảm toàn phần thì sẽ hiển thị là MG.

+Với môn học chưa gồm điểm trung bìnhmôn thì sẽ hiển thị là CT.

+TBCM: điểm mức độ vừa phải các môn tính điểm.

See more: Sưu Tầm Câu Đố Về Ngày 20-11, Những Câu Đố Vui Nhân Ngày 20/11

+Học lực: học lực môn của kỳ(nếu tổng kết điểm theo học kỳ)hoặc của đợt (nếu chọn tổng kếtđiểm theo đợt).

+Xếp hạng: hiển thị xếp hạngcủa học sinh trong lớp

Bước 3: Nhấn nút ít “Tổngkết” hệ thống sẽ thực hiệntínhđiểm TBCM, xét học lực, xếp hạng chohọc sinh.

Lưu ý:

Hệ thống tính điểm TBCM dựa trênđiểm các môn học cùng hệ số các môn học(được cấu hình vào chức năng Khai báo mônhọc mang đến lớp).

Nếu vào chức năng “Cấu hìnhhệ thống »Cấu hình chung”, thiết lậpxếp hạng dựa trên hạnh kiểm thì cầnnhập hạnh kiểm trước khi xếp hạng.

Học sinch được miễn giảm toànphần môn học trong học kỳ thì môn học đó sẽko tđam mê gia tính điểm TBCM và xét học lực.

Chỉ xét xếp loại học lực cáchọc sinch đang ở trạng thái Đang học.

Môn tất cả hệ số môn học là 0 thì không tmê man giatính điểm TBCM với xét xếp loại học lực.

Chỉ được tổng kếtđiểm khi học kỳ chưa kết thúc.

See more: Kịch Bản Tổ Chức Kỷ Niệm 10 Năm Ngày Cưới Đẹp Độc Đáo, Ý Tưởng Tổ Chức Kỷ Niệm 10 Năm Ngày Cưới Lãng Mạn

Nếu học sinh gồm điểm thi lại thìlấy điểm thi lại nỗ lực thế điểm TBMCNcủa môn học để thực hiện tổngkết điểm với xét học lực đến học sinch.

Đối với trường học theo môhình VNEN, những lớp VNEN sẽ được loại bỏkhỏi danh sách lớp với khỏi file excel


Chuyên mục: Giải Trí