Tài khoản 3331 có số dư không


*

Tài khoản khoản 3331 – Thuế GTGT phảinộp: Phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của sản phẩm nhập khẩu cần nộp, số thuế GTGT đã có khấu trừ, số thuế GTGT vẫn nộp với còn đề nghị nộp vào Ngân sách chi tiêu Nhà nước.quý khách hàng sẽ xem: Tài khoản 3331 bao gồm số dư không

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TÀI KHOẢN 3331 – THUẾ GTGT PHẢI NỘP

Khi hạch toán thù Tài khoản 3331 – Thuế GTGT yêu cầu nộp, kế tân oán buộc phải tuân hành theo phép tắc kế tân oán của thông tin tài khoản 333 - Thuế với những khoản cần nộp Nhà nước. (mời các bạn tò mò trên đây).

You watching: Tài khoản 3331 có số dư không

II. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 3331 – THUẾ GTGT PHẢI NỘP

Cnạp năng lượng cứ đọng vào điều 41 thông bốn 133/2016/TT-BTCtài khoản 3331 tất cả kết cấu cùng câu chữ phản ánh nhỏng sau:

Bên Nợ:

- Số thuế GTGT đã có được khấu trừ vào kỳ;

- Số thuế GTGT đã nộp vào NSNN vào kỳ;

- Số thuế GTGT được sút trừ vào số thuế phải nộp;

- Số thuế GTGT của sản phẩm phân phối bị trả lại, bị ưu đãi giảm giá.

Bên Có:

- Số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT sản phẩm nhập vào đề xuất nộp;

Số dư mặt Có:

Số thuế GTGT còn yêu cầu nộp vào giá thành Nhà nước.

Trong ngôi trường hòa hợp lẻ tẻ, TK 3331 có thể bao gồm số dư mặt Nợ. Số dư bên Nợ (ví như có) của TK 3331 đề đạt số thuế GTGT sẽ nộp lớn hơn số thuế GTGT yêu cầu nộp đến Nhà nước, hoặc có thể phản ánh số thuế GTGT vẫn nộp được xét miễn, bớt hoặc cho thoái thu dẫu vậy chưa tiến hành câu hỏi thoái thu.

Tài khoản 3331 gồm 2 thông tin tài khoản cấp 3:

+ Tài khoản 33311 - Thuế quý giá gia tăng đầu ra: Dùng nhằm phản chiếu số thuế GTGT đầu ra output, số thuế GTGT nguồn vào đã khấu trừ, số thuế GTGT của hàng cung cấp bị trả lại, bị giảm giá, số thuế GTGT cần nộp, sẽ nộp, còn cần nộp của thành phầm, sản phẩm hoá, dịch vụ tiêu trúc trong kỳ.

+ Tài khoản 33312 - Thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu: Dùng để phản ánh số thuế GTGT của hàng nhập khẩu bắt buộc nộp, vẫn nộp, còn cần nộp vào Chi tiêu Nhà nước."Tóm lấy" đa số đọc tin cập nhật ưu đãi tiên tiến nhất về:Kchất hóa học kế toán thù thuếThương Mại & Dịch Vụ kế tân oán thuế

III. PHƯƠNG PHÁPhường KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP.. VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU CỦA TÀI KHOẢN 3331 – THUẾ GTGT PHẢI NỘP

Căn uống cứ vào nguyên ổn tắc kế toán tài khoản 333- Thuế cùng các khoản phải nộp Nhà nước (tài khoản cấp cho 1 của TK 3331); căn uống cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 3331, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn kế toán một số thao tác khiếp tế chủ yếu sau:

3.1. Kế toán thù thuế GTGT đầu ra output (TK 33311)

3.1.1. Kế toán thù thuế GTGT cổng output buộc phải nộp theo cách thức khấu trừ:

khi xuất hóa 1-1 GTGT theo phương pháp khấu trừ với công ty nộp thuế GTGT tính theo phương thức khấu trừ, kế toán thù phản chiếu doanh thu, các khoản thu nhập theo giá cả chưa có thuế GTGT, thuế GTGT nên nộp được bóc riêng tại thời khắc xuất hóa đơn, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá bán thanh toán)

Có các TK 511, 515, 711 (giá bán chưa xuất hiện thuế GTGT)

Có TK 3331 - Thuế GTGT bắt buộc nộp (33311).

3.1.2. Kế toán thuế GTGT cổng đầu ra cần nộp theo phương thức trực tiếp

Kế toán thù lựa chọn một trong 2 phương pháp ghi sổ sau:

- Pmùi hương pháp 1: Tách riêng biệt ngay số thuế GTGT đề nghị nộp khi xuất hóa đơn, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131 (tổng giá chỉ tkhô cứng toán)

Có những TK 511, 515, 711 (giá chưa có thuế GTGT)

Có TK 3331 - Thuế GTGT nên nộp (33311).

- Pmùi hương pháp 2: Ghi dấn lệch giá bao hàm cả thuế GTGT cần nộp theo cách thức thẳng, thời hạn Lúc xác minh số thuế GTGT cần nộp kế toán ghi giảm doanh thu, thu nhập cá nhân tương ứng:

+ Ghi nhấn doanh thu bao hàm cả thuế, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131 (tổng giá chỉ tkhô cứng toán)

Có các TK 511, 515, 711 (giá bán bao hàm thuế GTGT - tổng thanh hao toán)

+ Định kỳ, khẳng định thuế GTGT cần nộp, ghi:

Nợ các TK 511, 515, 711

Có TK 3331 - Thuế GTGT yêu cầu nộp (33311).

See more: Mẫu Biên Bản Nghiệm Thu Khối Lượng Excel, Mẫu Biên Bản Nghiệm Thu Khối Lượng Hoàn Thành

3.1.3. Khi nộp thuế GTGT vào giá cả Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT đề nghị nộp (33311)

Có những TK 111, 112.

3.2. Kế tân oán thuế GTGT của sản phẩm nhập khẩu (TK 33312)

3.2.1. Phản ánh số thuế GTGT nên nộp của hàng nhập khẩu:

- Trường phù hợp thuế GTGT hàng nhập vào cần nộp được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 - Thuế GTGT bắt buộc nộp (33312).

- Trường phù hợp thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu cần nộp ko được khấu trừ nên tính vào quý hiếm vật dụng tư, mặt hàng hoá,TSCĐ nhập vào, ghi:

Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 611,...

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33312).

3.2.2. Khi thực nộp thuế GTGT của mặt hàng nhập vào vào Ngân sách chi tiêu Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT đề nghị nộp (33312)

Có các TK 111, 112,...

3.2.3. Trường hợp nhập vào ủy thác (vận dụng trên mặt giao ủy thác)

- khi nhận được thông báo về nghĩa vụ nộp thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu từ bên thừa nhận ủy thác, bên giao ủy thác ghi nhấn số thuế GTGT mặt hàng nhập vào phải nộp được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 - Thuế GTGT yêu cầu nộp (33312).

- Khi nhận được bệnh tự nộp thuế vào NSNN của mặt thừa nhận ủy thác, mặt giao ủy thác phản ánh sút nghĩa vụ với NSNN về thuế GTGT sản phẩm nhập vào, ghi:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT bắt buộc nộp (33312)

Có các TK 111, 112 (nếu như trả chi phí ngay mang đến bên nhấn ủy thác)

Có TK 3388 - Phải trả không giống (nếu chưa thanh khô tân oán tức thì tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu cho bên thừa nhận ủy thác)

Có TK 138 - Phải thu khác (ghi giảm số tiền đã ứng đến bên dìm ủy thác để nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu)

- Bên dìm ủy thác ko đề đạt số thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu bắt buộc nộp như bên giao ủy thác mà chỉ ghi dìm số tiền đã nộp thuế hộ mặt giao ủy thác, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (phải thu lại số tiền đã nộp hộ)

Nợ TK 3388 - Phải trả không giống (trừ vào số chi phí đã nhận của mặt giao ủy thác)

Có những TK 111, 112.

3.3. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ

- Định kỳ, kế toán tính, khẳng định số thuế GTGT được khấu trừ cùng với số thuế GTGT cổng đầu ra buộc phải nộp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33311)

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.

See more: Phần Mềm Học Chữ Cái Tiếng Việt Trên Máy Tính, Bé Học Chữ Cái

- Trường đúng theo trên thời điểm thanh toán giao dịch gây ra chưa xác minh được thuế GTGT nguồn vào của sản phẩm & hàng hóa, hình thức đã đạt được khấu trừ hay không, kế toán thù ghi nhận cục bộ số thuế GTGT đầu vào trên TK 133. Định kỳ, Khi xác định số thuế GTGT ko được khấu trừ với thuế GTGT áp ra output, kế toán thù phản ánh vào ngân sách có liên quan, ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156,...(thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ của sản phẩm còn tồn kho)

Nợ TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ của hàng sẽ xuất dùng cho sản xuất)

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dsinh hoạt dang (thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ của hàng vẫn xuất dùng chochuyển động đầu tư xây dựng)

Nợ TK 632 - Giá vốn sản phẩm bán (thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ của hàng đã có xác định là tiêu trúc vào kỳ)

Nợ TK 642- giá cả làm chủ kinh doanh (6421, 6422) (thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ của mặt hàng cần sử dụng mang lại chuyển động bán hàng, thống trị doanh nghiệp)

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ ( toàn bô thuế đầu vào không được khấu trừ).

3.4. Kế toán thuế GTGT đề xuất nộp được giảm

Trường hợp công ty lớn được giảm số thuế GTGT đề xuất nộp, kế tân oán ghi nhấn số thuế GTGT được sút vào thu nhập cá nhân không giống, ghi:

Nợ TK 33311 - Thuế GTGT phải nộp (trường hợp được trừ vào số thuế yêu cầu nộp)

Nợ các TK 111, 112 - Nếu số được giảm được nhận lại bởi tiền

3.5. Kế toán thuế GTGT đầu vào được hoàn

Trường hòa hợp công ty được trả thuế GTGT theo hiện tượng định do thuế nguồn vào lớn hơn thuế áp ra output, ghi: