Tạo mối quan hệ giữa hai bảng trong excel

Excel mang đến kiemvuongchimong.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Power nguồn BI Xem thêm...Ít hơn

Bạn đã bao giờ dùng hàm VLOOKUPhường để chuyển cột từ một bảng sang một bảng khác? Giờ phía trên Lúc Excel có Mô hình Dữ liệu dựng sẵn, thì VLOOKUP đã trở đề nghị lỗi thời. Bạn có thể tạo một mối quan lại hệ giữa nhì bảng dữ liệu, dựa vào những dữ liệu khớp nhau trong từng bảng. Sau đó, khách hàng có thể tạo trang nguồn View, dựng PivotTable và các báo cáo khác với các trường từ mỗi bảng, tức thì cả Khi các bảng đó xuất phát từ các nguồn sự khác biệt. Ví dụ, nếu quý khách có dữ liệu về doanh số bán hàng theo người mua hàng, quý khách hàng có thể muốn nhập và liên kết dữ liệu hiển thị thời gian sáng dạ để phân tích các chủng loại hình doanh số bán hàng theo năm và tháng.

Tất cả các bảng trong sổ làm việc đều được liệt kê trong các danh sách Trường PivotTable và Power nguồn View.

You watching: Tạo mối quan hệ giữa hai bảng trong excel


*

khi người mua nhập các bảng có tương quan từ một cơ sở dữ liệu có quan tiền hệ, Excel thường có thể tạo những mối quan liêu hệ này vào Mô hình Dữ liệu mà nó đang xây dựng ở hậu trường. Trong nhiều loại các trường hợp khác, quý khách sẽ cần tạo mối quan hệ theo cách thủ công.

Hãy bảo đảm sổ làm việc có chứa tối tgọi nhì bảng và mỗi bảng đều có một cột có thể được ánh xạ tới một cột vào bảng kia.

Đặt cho mỗi bảng một thương hiệu đọc có ý nghĩa: Trong Công cụ Bảng, bấm Thiết kế > Tên Bảng > nhập tên.

Xác nhận rằng cột ở một trong các bảng có các cực hiếm dữ liệu duy nhất và không có giá trị trùng lặp. Excel chỉ có thể tạo mối quan liêu hệ nếu một cột có chứa các quý hiếm duy nhất.

Bấm Dữ liệu > Mối quan lại hệ.

Nếu Mối quan lại hệ bị mờ, thì đó là vì sổ làm việc của người tiêu dùng chỉ chứa một bảng.

Trong vỏ hộp thoại Quản lý Mối quan tiền hệ, hãy bấm Mới.

Trong hộp thoại Tạo mối Quan hệ, hãy bấm vào mũi tên mang đến Bảng và chọn bảng từ danh sách. Trong mối quan hệ một-nhiều, bảng này cần nằm ở phía nhiều. Với ví dụ về người tiêu dùng và hiển thị thời gian thông minh, người mua hàng sẽ chọn bảng doanh số bán hàng theo khách hàng trmong tiên, vì nhiều doanh số bán đồ có tài năng xảy ra vào bất kỳ ngày nào đã mang đến.

Với Cột (Ngoại), hãy chọn cột có chứa dữ liệu có liên quan đến Cột Liên quan tiền (Chính). Ví dụ, nếu quý khách có cột ngày trong cả hai bảng, người mua hàng sẽ chọn cột đó bây giờ.

Với Bảng Liên quan, hãy chọn bảng có ít nhất một cột dữ liệu có tương quan đến bảng bạn đã chọn mang lại Bảng.

Với Cột Liên quan (Chính), hãy chọn cột có quý hiếm duy nhất khớp với cực hiếm trong cột người tiêu dùng đã chọn mang lại Cột.

Bấm OK.

Tìm đọc thêm về mối quan lại hệ giữa các bảng vào Excel

“Có thể cần phải có mối quan lại hệ giữa các bảng”

Ghi crúc về mối quan hệ

Bạn sẽ biết mối quan hệ có trường thọ hay là không khi người mua hàng kéo các trường từ các bảng sự khác biệt vào danh sách Trường PivotTable. Nếu người mua không được nhắc tạo mối quan liêu hệ, thì có nghĩa là Excel đã có đọc tin mối quan hệ cần thiết để liên kết dữ liệu.

Việc tạo mối quan lại hệ cũng giống như nlỗi việc dùng VLOOKUP: người mua cần các cột có chứa dữ liệu khớp để Excel có thể tmê mẩn chiếu chéo các hàng trong một bảng với các hàng vào bảng khác. Trong ví dụ hiển thị thời gian thông minh, bảng Khách hàng sẽ cần có các quý hiếm ngày mà những quý hiếm này cũng mãi mãi vào bảng hiển thị thời gian thông minh.

Ví dụ: Liên kết dữ liệu hiển thị thời gian hợp lý với dữ liệu chuyến cất cánh hàng không

Bạn có thể tìm phát âm về cả mối quan tiền hệ bảng và hiển thị thời gian hoàn hảo bằng cách dùng dữ liệu miễn phí trên kiemvuongchimong.vn Azure Marketplace. Một vài bộ vào số các bộ dữ liệu này rất lớn, yêu cầu phải có kết nối internet nkhô giòn để hoàn thành tải xuống dữ liệu vào một gần đúng thời gian hợp lý.

Bấm vào Nhận Dữ liệu Ngoài > Từ Dịch vụ Dữ liệu > Từ kiemvuongchimong.vn Azure Marketplace. Trang đầu kiemvuongchimong.vn Azure Marketplace mở ra trong Trình chỉ dẫn Nhập Bảng.

Dưới Giá, hãy bấm Miễn phí.

Dưới Thể loại, hãy bấm Khoa học và Thống kê.

Tìm DateStream và bấm Đăng ký.

Nhập tài khoản kiemvuongchimong.vn của người tiêu dùng và bấm Đăng nhập. Xem trmong dữ liệu sẽ xuất hiện vào cửa sổ.

Cuộn xuống dưới và bấm Chọn Truy vấn.

See more: Top 5 Mẫu Điện Thoại Bán Chạy Nhất 2016 Tại Việt Nam, Top 5 Mẫu Điện Thoại Bán Chạy Nhất Năm 2016

Bấm Tiếp.

Chọn BasicCalendarUS rồi bấm Kết thúc để nhập dữ liệu. Với kết nối internet nhanh, nghiệp vụ nhập sẽ mất giao động một phút. lúc kết thúc, quý khách sẽ thấy báo cáo trạng thái có 73.414 hàng được truyền. Bấm Đóng.

Bấm Nhận Dữ liệu Ngoài > Từ Dịch vụ Dữ liệu > Từ kiemvuongchimong.vn Azure Marketplace để nhập bộ dữ liệu thứ hai.

Dưới Kiểu, hãy bấm Dữ liệu.

Dưới Giá, hãy bấm Miễn phí.

Tìm Các Chuyến bay Trễ của US Air Carrier và bấm Chọn.

Cuộn xuống dưới và bấm Chọn Truy vấn.

Bấm Tiếp.

Bấm Kết thúc để nhập dữ liệu. Với kết nối internet nhanh khô, quy trình nhập có thể mất 15 phút. khi kết thúc, người dùng sẽ thấy báo cáo trạng thái 2.427.284 hàng được truyền. Bấm Đóng. Bây giờ hẳn là người mua đã có nhì bảng trong tế bào hình dữ liệu. Để liên kết các bảng này, chúng ta sẽ cần các cột tương thích trong mỗi bảng.

Trong cửa sổ nguồn Pivot, hãy bấmPivotTable để tạo PivotTable vào trang tính mới hoặc trang tính hiện có.

Trong Danh sách Trường, hãy bung rộng On_Time_Performance và bấm ArrDelayMinutes để thêm vào vùng Giá trị. Trong PivotTable, người tiêu dùng sẽ thấy tổng số thời gian các chuyến bay bị hoãn, được tính bằng phút.

Hãy bung rộng BasicCalendarUS và bấm MonthInCalendar để thêm nó vào vùng Hàng.

Lưu ý rằng bây giờ PivotTable liệt kê các tháng mà lại tổng cộng số phút giống nhau mang lại mọi tháng. Các cực hiếm lặp lại, như là hệt nhau đến thấy rằng cần có một mối quan hệ.

Trong Danh sách Trường, trong “Có thể cần mối quan liêu hệ giữa các bảng”, hãy bấm Tạo.

Trong Bảng Liên quan, hãy chọn On_Time_Performance và vào Cột Liên quan (Chính) chọn FlightDate.

Trong Bảng, hãy chọn BasicCalendarUS và vào Cột (Ngoại) chọn DateKey. Bấm OK để tạo mối quan hệ.

See more: Ebook Ỷ Thiên Chi Không Động Môn Đồ Audio, Ỷ Thiên Chi Không Động Môn Đồ

Lưu ý rằng tổng số phút bị hủy của mỗi tháng bây giờ đã sự so sánh.

Trong BasicCalendarUS và kéo YearKey đến vùng Hàng, ở trên MonthInCalendar.

Bây giờ người dùng có thể phân loại các chuyến bay đến bị hoãn theo năm và tháng hoặc các cực hiếm khác vào lịch.