Từ điển việt tây ban nha

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


You watching: Từ điển việt tây ban nha

*
*
*

Từ điển Tây Ban Nha Việt.Spanish-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu trường đoản cú điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

quý khách có thể thiết đặt app Phần mượt từ bỏ điển trên Windows nhằm tra từ điển dễ dãi khi gọi văn uống bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem Hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: từ điển sinh sống, người học tập rộng biết nhiều (định ngữ) tất cả đặc điểm từ bỏ điển, gồm đặc thù sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: tiếng Anh sách vở và giấy tờ
tlỗi mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống trường đoản cú điển tài nguyên ổn thông báo
automatic dictionary : từ điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kết hiệu kế bên phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển cam kết hiệu kế bên tinh vi
computer dictionary : từ điển laptop
descriptor dictionary : trường đoản cú điển biểu đạt
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : thiết bị tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : từ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ bỏ điển cam kết kiệu kế bên
frequency dictionary : từ bỏ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển mối cung cấp thông báo
information resource dictionary schema : sơ thứ từ bỏ điển nguồn ban bố
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống trường đoản cú điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ bỏ điển dữ liệu tích thích hợp
machine dictionary : trường đoản cú điển sản phẩm công nghệ
main dictionary : tự điển chính
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển gửi vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển chuyển địa chỉ
relocation dictionary : từ bỏ điển định vị lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái xác định
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn đọc tinSee more: Top 10 Game Chiến Tuyến Phòng Thủ 5, Game Chiến Tuyến Phòng Thủ 5

*

*See more: Những Bài Hát Hay Của Tùng Dương “Lên Đỉnh” Âm Nhạc Cống Hiến

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | speciamenu, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish