VIẾT HÀM NHẬP MẢNG SỐ NGUYÊN GỒM N PHẦN TỬ

Bài toán: Viết chương trình nhập mảng và xuất mảng một chiều có sử dụng hàm trong C++

Trước khi bắt đầu viết các hàm nhập xuất thì mình xin nói thêm một ít thông tin về cách sử dụng mảng.

Bạn đang xem: Viết hàm nhập mảng số nguyên gồm n phần tử

Trước khi bạn sử dụng mảng thì bạn phải xác định kích thước tối đa của mảng.Nếu bạn cần làm việc với một mảng có nhiều phần tử thì mình khuyên các bạn nên cấp phát động.

Nào chúng ta cùng tìm hiểu cách nhập mảng trong c++ thôi! Nếu bạn đang quan tâm tới mảng 1 chiều trong C và cách nhập xuất trong C, vui lòng xem bài viết này.

Xem thêm: English Adventure - Sóc Nhí Giới Thiệu

Cách nhập mảng một chiều

Để thực hiện nhập mảng thì ta làm như sau:

Ta sẽ dùng một vòng lặp để nhập lần lượt từng phần tử của mảng.Hàm nhap() phải có kiểu trả về là void, tức là không trả về giá trị nào cả.Cần truyền vào hai tham số đó là: tên mảng và số lượng phần tử của mảng.

Dưới đây là chương trình tham khảo cho cách nhập mảng trong c++


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
#include
using namespace std;
void nhap(int a<>, int n) {
for (int i = 0; i n; i++) {
cout "Nhap vao phan tu a<" i "> : ";
cin >> a;
}
}
int main(){
int a<1000>;
int n;
cout "Nhap n: ";
cin >> n;
nhap(a, n);
system("pause");
return 0;
}

Cách xuất mảng một chiều

Để thực hiện xuất mảng thì ta làm như sau:

Ta dùng một vòng lặp để chạy qua hết tất cả các phần tử trong mảng một chiều.Ở mỗi phần tử của mảng thì ta tiến hành in giá trị của phần tử đó ra màn hình.Hàm xuat() phải có kiểu trả về là void. Vì không cần phải trả về giá trị nào cả.Ta cần phải truyền vào hai tham số đó là: mảng và số lượng phần tử của mảng

Dưới đây là chương trình dùng để nhập và xuất mảng mảng một chiều trong c++


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
#include
using namespace std;
void nhap(int a<>, int n) {
for (int i = 0; i n; i++) {
cout "Nhap vao phan tu a<" i "> : ";
cin >> a;
}
}
void xuat(int a<>, int n) {
for (int i = 0; i n; i++)
cout a " ";
}
int main(){
int a<1000>;
int n;
cout "Nhap n: ";
cin >> n;
nhap(a, n);
cout "Xuat mang: " endl;
xuat(a, n);
system("pause");
return 0;
}

Sau khi chạy chương trình trên ta có kết quả như sau


0
1
2
3
4
5
6
7
Nhap n: 3
Nhap vao phan tu a<0> : 6
Nhap vao phan tu a<1> : 8
Nhap vao phan tu a<2> : 7
Xuat mang:
6 8 7

Bài viết của mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

Theo dõi lập trình không khó tại:


TAGS
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
*
*

Giới thiệu website Luyện Code Online


*

Tổng hợp tài liệu lập trình C/C++ cho người mới


*

Sự khác nhau giữa C và C++ là gì?


*

Học lập trình online với mức giá ưu đãi


Bảng băm – Hash tables


1000 bài tập lập trình C/C++ có lời giải của thầy Khang


Subscribe
Connect with
Notify of
new follow-up comments
Label
Name*
Email*
Website
Connect with
Label
Name*
Email*
Website
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
Load More Comments
Khóa học miễn phí

Blog chia sẻ kiến thức lập trình của Hiếu, xây dựng cộng đồng những người học lập trình. Cho đi kiến thức mình có là cách học tập hiệu quả nhất


Báo lỗi / Liên hệ / Hợp tác / Quảng cáo
Blogger
Facebook
Linkedin
Discord
Youtube

BÀI VIẾT HAY


Bài 1. Giới thiệu khóa học “Học C Bá Đạo”


1000 bài tập lập trình C/C++ có lời giải của thầy Khang


Kiểm tra số nguyên tố sử dụng C/C++ và Java


CHUYÊN MỤC HAY


- BẠN BÈ & ĐỐI TÁC -

---

© 2018-2020. Bản quyền thuộc Lập Trình Không Khó. Privacy & Terms


0
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
| Reply
Insert
NHIỀU BÀI VIẾT HƠN

Tìm bội chung nhỏ nhất của tất cả các phần tử...


Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương có tăng...